Zaawansowana teoria i praktyka dystrybucji ubezpieczeń – nowy cykl szkoleń online!

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadawane zarówno podczas szkoleń jak i przesyłane do Stowarzyszenia pytania, przygotowaliśmy nową platformę (zestawy wykładów), wykorzystującą nowatorską metodę prezentacji treści. Jest to swoiste uzupełnienie platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń.  Oferujemy zaawansowany kurs, poruszający najtrudniejsze zagadnienia, z którymi w swojej praktyce spotykają się dystrybutorzy ubezpieczeń. Wykłady skierowane są do wszystkich osób prowadzących działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym do osób nie będących brokerami, pracujących w innych kanałach dystrybucji, oraz współpracujących przy wykonywaniu czynności dystrybucyjnych.

Ufamy, że uznają Państwo naszą propozycję za interesującą, odpowiadającą na potrzeby środowiska.

Rozpoczynamy cyklem wykładów, składającym się się z dwu 4 – godzinnych bloków tematycznych (online), z których każdy zakończony jest testem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodnie w wymaganiami zawartymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zaliczające 4 godziny szkoleń zawodowych. Prezentowane bloki tematyczne będą uzupełniane, a w przypadku zainteresowania, obejmą kolejne problemy z teorii i praktyki ubezpieczeń. Liczymy na Państwa wsparcie w zakresie ustalania tematyki kolejnych wykładów.

Dostęp du cyklu szkoleń można  wykupić w pakiecie zaliczającym 8 godzin (bloki I do II w trybie rejestracji zbiorczej), co ma wpływ na obniżenie ceny, jak również możliwy jest zakup dostępu jedynie do jednego z oferowanych bloków zajęć.

Więcej szczegółów: kliknij tutaj