Zaawansowana Teoria i Praktyka Dystrybucji Ubezpieczeń

Tematy szkoleń zakwalifikowane na podstawie analizy pytań zadawanych podczas szkoleń online organizowanych przez Stowarzyszenie Brokerów

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadawane zarówno podczas szkoleń jak i przesyłane do Stowarzyszenia pytania, przygotowaliśmy nową platformę (zestawy wykładów), wykorzystujących nowatorską metodę prezentacji treści. Jest to swoiste uzupełnienie platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń.  Oferujemy zaawansowany kurs, poruszający najtrudniejsze zagadnienia, z którymi w swojej praktyce spotykają się dystrybutorzy ubezpieczeń. Wykłady skierowane są do wszystkich osób prowadzących działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym do osób nie będących brokerami, pracujących w innych kanałach dystrybucji, oraz współpracujących przy wykonywaniu czynności dystrybucyjnych.

Ufamy, że uznają Państwo naszą propozycję za interesującą, odpowiadającą na potrzeby środowiska.

Rozpoczynamy cykl wykładów, składającym się z dwu 4 – godzinnych bloków tematycznych (online), z których każdy zakończony jest testem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodnie w wymaganiami zawartymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zaliczające 4 godziny szkoleń zawodowych. Przypominamy o ustawowym obowiązku szkoleniowym – zaliczeniu 15 godzin szkoleń rocznie.

Dostęp do aktualnego cyklu szkoleń można  wykupić w pakiecie zaliczającym 8 godzin (bloki I do II w trybie rejestracji zbiorczej), co ma wpływ na obniżenie ceny, jak również możliwy jest zakup dostępu jedynie do jednego z oferowanych bloków zajęć.

Prezentowane bloki tematyczne będą uzupełniane, a w przypadku zainteresowania, obejmą kolejne problemy z teorii i praktyki ubezpieczeń.

Prosimy o informację zwrotną, dotyczącą najbardziej złożonych problemów dystrybucji ubezpieczeń – informacja ta będzie podstawą do opracowania kolejnych wykładów, które pojawią się na omawianej platformie.

 

 

Zapowiedź wideo, dotycząca platformy „Zaawansowana Teoria i Traktyka Dystrybucji Ubezpieczeń” 

Prezentacja osoby prowadzącej szkolenia
 

W szkoleniach bierzesz udział wtedy, kiedy masz czas. Korzystasz z materiałów wideo dostępnych w trybie „na żądanie”.

Na zapoznanie się z materiałem i zaliczenie testu masz 3 tygodnie od dnia aktywacji konta.

 

 

Cena pakietu (blok I i II rejestrowane zbiorczo):
500 zł dla członków Stowarzyszenia
700 zł dla pozostałych osób

Cena pojedynczego bloku:
300 zł dla członków Stowarzyszenia
400 zł dla pozostałych osób

 

Certyfikaty zaświadczające udział w poszczególnych blokach kursu są wystawiane w ciągu kilku dni od zaliczenia testu, kończącego dany segment kursu. Są to zaświadczenia w formie plików PDF opatrzonych podpisem cyfrowym przedstawiciela Stowarzyszenia. Linki do pobieranie certyfikatów udostępniane na stronach poszczególnych bloków (dostępne po zalogowaniu do danego bloku kursu).

 

Aby skorzystać z dostępu do omawianego cyklu szkoleń, należy posiadać aktywne konto na naszej platformie szkoleniowej. Osoby, które nie mają jeszcze takiego konta, mogą utworzyć je, klikając przycisk „Zarejestruj się”, dostępny w menu u góry niniejszej strony.

Lista szkoleń cyklu Zaawansowana teoria i praktyka dystrybucji ubezpieczeń znajduje się w zakładce „Dostępne szkolenia”, obok innych, aktualnie oferowanych szkoleń online.

Poza listą tematów, składających się na cykl, znajdą państwo linki służące do rejestracji na poszczególne bloki, a także (umieszczony nad tabelką z listą tematów) link zatytułowany „Rejestracja zbiorcza”, dzięki któremu mogą Państwo wykupić dostęp do całego cyklu, z uwzględnieniem rabatu.

 

 

Informacja o programie zajęć w poszczególnych blokach

 

BLOK I – „Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie – wyzwaniem dla dystrybutora

Moduł poświęcony odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczeniu ma na celu przedstawienie Państwo specyfiki różnych typów odpowiedzialności cywilnej, także tych, które występują na styku z ryzykami finansowymi. Tak też w module tym będą się mieli Państwo okazję zapoznać z podstawami odpowiedzialności za produkt, zarówno w obrocie konsumenckim (OC za produkt niebezpieczny), jak i w obrocie kontraktowym i profesjonalnym (min. zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmii). Oddzielne części szkolenia poświęcone zostały ubezpieczeniu OC za produkt, jego zakresowi, wyłączeniom i specyficznym klauzulom. Część tego modułu została poświęcona także tak specyficznemu ryzyku jako wycofanie produktu jako część reżimu odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów.

Druga część modułu została poświęcona odpowiedzialności kadry zarządzającej i jej ubezpieczeniu, a w tym można znaleźć części poświęcone zasadom odpowiedzialności kadry zarządzającej, specyficznym odmianom tej odpowiedzialności (jak odpowiedzialność za naruszenie danych, za należności publiczno-prawne i tym podobne), a także cech specyficznych i klauzul ubezpieczenia kadry zarządzającej.

 

Spis materiałów filmowych, występujących w omawianym bloku:

Odpowiedzialność cywilna za produkt i jej ubezpieczenie
Odpowiedzialność kontraktowa za wady produktu
Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej cz. 1
Odpowiedzialność kadry zarządzającej cz. 2
Odpowiedzialność kadry zarządzającej cz. 3

Łączny czas: 4h

 

BLOK II – „Ubezpieczenia finansowe

W ramach modułu ‘ubezpieczenia finansowe’ znalazły się tak charakterystyczne rodzaje ryzyk i ich ubezpieczeń, jak przerwa w działalności lub cyber ryzyka. W każdej z części w tym module znajdą Państwo zarówno elementy istotne dla zrozumienia charakteru ryzyk, a następnie natury ich ubezpieczenia, podstawowych pojęć, klauzul i sposobu likwidacji szkód.

 

Spis materiałów filmowych, występujących w omawianym bloku:

Ubezpieczenie przerw w działalności (Business Interruption) cz I
Ubezpieczenie przerw w działalności (Business Interruption) cz II
Ubezpieczenie przerw w działalności (Business Interruption) cz III
Ubezpieczenie przerw w działalności (Business Interruption) cz IV
Dodatkowe typy ubezpieczeń BI
Ubezpieczenia cyber ryzyk

Łączny czas: 4h

 

Wykładowca:
Prof. Katarzyna Malinowska – radca prawny – specjalizuje się w prawie cywilnym i ubezpieczeń gospodarczych, w tym w szczególności we wszelkich aspektach prawnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia. Ma własną firmę, członkiem Zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka oraz wykładowcą uniwersyteckim. Autorka wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautor komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach, książki „Broker w świetle prawa i praktyki”, „Ryzyko ubezpieczeniowe, wybrane zagadnienia teorii i praktyki”, „Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie”, „Insurance Law in Poland” oraz wielu innych. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach. Członek Rady Naukowej sekcji polskiej AIDA.