Odbyła się konferencja BIPAR

W dniach 20-21 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się doroczna konferencja BIPAR (Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych), którego członkiem jest SPBUiR. Konferencję otworzyły dwa wystąpienia, pierwsze Krystiana Wierciocha (KNF), na zaproszenie SPBUiR, oraz Jean-Paul Servais (IOSCO, FSMA) gościa BIPAR. Wiceprzewodniczący KNF odpowiedzialny za sektor ubezpieczeń dużo uwagi poświęcił wprowadzonym i planowanym działaniom UKNF w kontekście wartości dodanej produktów ubezpieczeniowych dla klienta (value for money). Polska jest pionierem w tym obszarze wśród krajów Unii Europejskiej. Spodziewane są również nowe inicjatywy na poziomie europejskim.