ABC Dystrybutora Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na oczekiwania członków Stowarzyszenia i naszych partnerów, przygotowaliśmy cykl wykładów będących swoistym ABC dystrybutora ubezpieczeń. Wykłady skierowane są do wszystkich pragnących rozpocząć działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także osób pracujących w innych kanałach dystrybucji, oraz współpracujących przy wykonywaniu czynności dystrybucyjnych.

Jest to wiedza o charakterze podstawowym, niezbędna każdemu dystrybutorowi, zarówno na początku jego drogi zawodowej, jak i konieczna do odświeżenia na każdym jej etapie.
Motywacją do przygotowania tego kursu był także niewątpliwy sukces naszych dwóch wydawnictw „Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej’ oraz ostatniej: ‘Dystrybucja – instrukcja obsługi”. Nakłady obydwu publikacji został wyczerpane. Zostały one uznane za najbardziej przydatne w praktyce dystrybutora ubezpieczeń, w tym brokera ubezpieczeń.

Ufamy, że uznają Państwo naszą propozycję za interesującą, odpowiadającą na potrzeby środowiska.

Cykl wykładów składa się z pięciu 4 – godzinnych bloków tematycznych (online), z których każdy zakończony jest testem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodnie w wymaganiami zawartymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zaliczające 4 godziny szkoleń zawodowych. Przypominamy o ustawowym obowiązku szkoleniowym – zaliczeniu 15 godzin szkoleń rocznie.

Cykl szkoleń można również wykupić w pakiecie zaliczającym 16 godzin (są to bloki I do IV), co ma wpływ na obniżenie ceny. Uczestnik, który zaliczy wszystkie bloki od I do IV (niezależnie, czy wykupił je w pakiecie czy niezależnie)  otrzyma również certyfikat o ukończeniu cyklu szkoleniowego.

 

 

Cena pakietu (blok I do IV):
700 zł dla członków Stowarzyszenia
1000 zł dla pozostałych osób

Cena pojedynczego bloku:
200 zł dla członków Stowarzyszenia
300 zł dla pozostałych osób

 

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do kursu, możesz zapoznać się z bezpłatnymi materiałami demonstracyjnymi. Prezentujemy wyjątki z wybranych wykładów.

Zaloguj się do platformy szkoleniowej, korzystając z poniższych danych dostępowych:
Login: abc
Hasło: abc
Kliknij tu, aby zalogować się platformy z prezentacją materiałów demonstracyjnych

Certyfikaty zaświadczające udział w poszczególnych blokach kursu są wystawiane w ciągu kilku dni od zaliczenia testu, kończącego dany segment kursu. Są to zaświadczenia w formie plików PDF opatrzonych podpisem cyfrowym przedstawiciela Stowarzyszenia. Linki do pobieranie certyfikatów udostępniane na stronach poszczególnych bloków (dostępne po zalogowaniu do danego bloku kursu).

 

 

 

Wariant A – Rejestracja zbiorcza (pakiet zawierający bloki I – IV)
Aby skorzystać z platformy ABC Dystrybutora Ubezpieczeń, konieczne jest posiadanie konta w naszej platformie szkoleniowej. Poniższy link przeniesie Państwa na podstronę platformy zawierającej sekcję z listą szkoleń cyklu ABC Dystrybutora. Nad tabelką z listą szkoleń tego cyklu znajduje się link umożliwiający rejestrację zbiorczą. Jeżeli Państwo nie posiadają jeszcze konta na platformie szkoleniowej, należy je założyć za pomocą linka, który znajduje się na stronie logowania lub w menu głównym platformy.

Rejestracja: kliknij tu…
  

Zawartość merytoryczna poszczególnych bloków podana jest w rejestracji w Wariancie B.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, ABC wariant A – zbiorczy

Dla członków Stowarzyszenia kwota przelewu wynosi 700 zł, dla pozostałych osób – 1000 zł.

W chwili zaksięgowania wpłaty, zostanie do Państwa przesłany mail potwierdzający możliwość zalogowania się do poszczególnych wykładów (bloków).
Po uzyskaniu potwierdzenia aktywacji konta grupowego należy logować się do poszczególnych bloków, korzystając z poniższych linków:

Logowanie do poszczególnych bloków możliwe jest poprzez podstronę z listą dostępnych szkoleń – aby przejść do niej, kliknij tu…
  

 

 

 

Wariant B –  w tym wariancie należy dokonać rejestracji oddzielnie dla każdego bloku tematycznego
Aby skorzystać z platformy ABC Dystrybutora Ubezpieczeń, konieczne jest posiadanie konta w naszej platformie szkoleniowej. Poniższy link przeniesie Państwa na podstronę platformy zawierającej sekcję z listą szkoleń cyklu ABC Dystrybutora wraz z linkami umożliwiającymi rejestrację na te szkolenia. Jeżeli Państwo nie posiadają jeszcze konta na platformie szkoleniowej, należy je założyć za pomocą linka, który znajduje się na stronie logowania lub w menu głównym platformy.
  
Rejestracja: kliknij tu…
  

Osoby które zarejestrowały się na wybrane szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, ABC – kod bloku

Dla członków Stowarzyszenia kwota przelewu za pojedynczy blok wynosi 200 zł, dla pozostałych osób – 300 zł.

Przy wyborze więcej niż jednego bloku, można wykonać jeden zbiorczy przelew – w tytule przelewu należy podać listę numerów bloków.

W chwili zaksięgowania wpłat, zostaną do Państwa przesłane maile, potwierdzające możliwość zalogowania się do poszczególnych wykładów (bloków).
  
Logowanie do poszczególnych bloków możliwe jest poprzez podstronę z listą dostępnych szkoleń – aby przejść do niej, kliknij tu…
  

Blok I

1. Podstawy umowy ubezpieczenia (1/2 h)
2. Ogólne warunki ubezpieczenia (1 h)
3. Podstawy dystrybucji ubezpieczeń cz I (1 h)
4. Podstawy dystrybucji ubezpieczeń cz II (1/2 h)
5. Klauzule abuzywne w OWU (1 h)

Wykładowcy:
prof. Katarzyna Malinowska, Ewa Wyszyńska

Kod w tytule przelewu: Blok I

 

Blok II

1. Obsługa reklamacji (1/2 h)
2. Likwidacja szkód – cz. I – [zawiadomienie o wypadku] (1/2 h)
3. Likwidacja szkód – cz. II – [ustalenie wysokości szkody] (1 h)
4. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w ubezpieczeniach (1 h)
5. Zarządzanie konfliktem interesów (1 h)
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w ubezpieczeniach (1 h)

Wykładowcy:
prof. Katarzyna Malinowska, Ewa Wyszyńska

Kod w tytule przelewu: BLOK II

 

Blok III

1. Umowa ubezpieczenia OC – podstawy (1/2 h)
2. Ubezpieczenia obowiązkowe – podstawy (1 h)
3. Umowa ubezpieczenia majątkowego (1 h)
4. Ubezpieczenia grupowe (1 h)
5. Podstawy działalności brokerskiej (1/2 h)

Wykładowcy:
prof. Katarzyna Malinowska, Ewa Wyszyńska

Kod w tytule przlewu: Blok III

 

Blok IV

1. Karta Produktu (IPID) (1 h)
2. Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia (1 h)
3. Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym (1 h)
4. Analiza potrzeb klienta (1 h)

Wykładowcy:
prof. Katarzyna Malinowska, Ewa Wyszyńska

Kod w tytule przelewu: BLOK IV
 

Blok V (poza pakietem)

1. Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach – podstawy Cz. I (1/2 h)
brokerów.
2. Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach – podstawy Cz. II (1 h)
3. Ochrona danych osobowych w działalności pośredników ubezpieczeniowych (1/2 h)
4. Działalność transgraniczna agentów cz I (1/2 h)
5. Działalność agencyjna – aspekty organizacyjne cz I (1 h)
6. Działalność agencyjna – aspekty organizacyjne cz II (1/2 h)
7. Działalność agencyjna uzupełniająca (1/2 h)

Wykładowcy:
prof. Katarzyna Malinowska, Ewa Wyszyńska

Kod w tytule przelewu: BLOK V