Nasz system szkoleniowy

Jedno konto na zawsze + komplet informacji + wygoda

 

Aby uzyskać dostęp do oferowanych przez nas szkoleń, wystarczy zarejestrować się jednorazowo platformie, podając wszelkie dane niezbędne do wystawiania zaświadczeń ukończenia szkoleń, a także do wystawiania faktur. Od tej pory będzie można logować się i wyświetlać listę szkoleń, które są udostępnione do rejestracji oraz tych, na które zarejestrowaliśmy się i możemy rozpocząć udział w nich. Zapisanie się na konkretne szkolenie sprowadza się do jednego kliknięcia. System pozwala nam również na przeglądanie historii szkoleń, które odbyliśmy, a także na pobieranie zaświadczeń ich ukończenia.

 

Nasza oferta szkoleniowa

 

Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla ich uczestników i realizują tematy ważne dla całego rynku. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują zaświadczenie jego ukończenia.

 

Nasza oferta edukacyjna skierowana do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

 

Moje postępy

 

Zakładka „Historia moich szkoleń” pozwoli na zapoznanie się z listą szkoleń, w których uczestniczyliśmy w bieżącym roku i w latach poprzednich, przy czym sumowane są godziny szkoleń, które zakończyliśmy rozwiązaniem testu i uzyskaliśmy pozytywny wynik w tym sprawdzianie. Wspomniana suma godzin wyświetlana jest pod tabelką dotyczącą danego okresu.

Zestawienia zawierają linki, za pomocą których możliwe jest wyświetlenie certyfikatu za dane szkolenie, lub jego pobranie.