Opinie i uwagi

Wszelkie uwagi i opinie, związane zarówno ze stroną merytoryczną szkoleń, jak i z aspektami technicznymi, należy zgłaszać drogą mailową na adres: patrycja.fidelus@nowa.polbrokers.pl

Uczestnicy szkoleń, których przebieg transmitowany jest za pośrednictwem internetu, mają w trakcie transmisji dostęp do przycisku zatytułowanego „zgłoś pytanie lub problem” – przycisk ten daje możliwość uruchomienia komunikatora, za pośrednictwem którego można przekazywać wiadomości do moderatora – w zależności od charakteru wiadomości, jej treść przekazywana jest do osoby prowadzącej szkolenie, bądź do osób związanych z obsługą techniczną szkolenia.