Kompleksowe szkolenie dotyczące ESG

To co dzisiaj jest teorią jutro będzie praktyką

 

W odpowiedzi na zainteresowanie ze strony brokerów, na platformie szkoleniowej Stowarzyszenia Brokerów udostępniliśmy kompleksowe szkolenie pt. . „Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego i efektywnie raportować?”.

Co to jest ESG? Kogo dotyczy ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Jak wdrażać ESG w organizacji?

O ESG mówi się ostatnio dużo i często. Głównie w aspekcie raportowania lub finansowania gospodarki.

E– environmental  ( środowisko),

– social  (uwarunkowanie społeczne)

G– governance  (ład korporacyjny).

 

Raportowanie niefinansowe  to nie jest tylko przykry obowiązek, ale szansa i przewaga konkurencyjna, bo wokół ESG warto budować wartość firmy. Instytucje  finansowe będą sprawdzać portfele swoich klientów pod kątem wskaźników ESG, a te organizacje, które nie będą w stanie dostarczyć odpowiednich danych, ostatecznie za to zapłacą, bo dla nich oferta kredytowa czy ubezpieczeniowa będzie trudniej dostępna i znacznie droższa.

ESG to nie tylko sprawa dużych spółek ponieważ będą one potrzebowały do swoich raportów  niefinansowych, danych od swoich podwykonawców z którymi współpracują. To oznacza, że nawet mała firma, której daleko do poziomu zatrudnienia firm zobowiązanych do raportowania, będzie musiała pokazać dane, którego dla dużego partnera będą niczym puzzle – niezbędne do ułożenia większej układanki jaką jest Raport ESG.

 


Czy Twoja organizacja jest gotowa na  takie zmiany?

 

Nowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego

 • Broker jako uczestnik łańcucha dostaw ZU- broker – klient

Pośrednicy ubezpieczeniowi jako podwykonawcy pomimo braku obowiązku raportowania niefinansowego są zobowiązani dostarczyć dane o swoich klientach, niezbędne do raportowania dla swoich partnerów tzn. zakładów ubezpieczeń, aby nie wypaść z łańcucha dostaw. Jest ryzyko, że więksi gracze zdecydują się poszukać partnerów posiadających wiedzę i zwracających uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Poza tym prowadząc dystrybucję produktu finansowego broker ubezpieczeniowy część ryzyka np. greenwashingu bierze  na siebie.

 • Broker – przygotowanie produktu ubezpieczeniowego

Produkty ubezpieczeniowe tworzone razem z zakładem ubezpieczeń będą musiały uwzględnić czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz wskazywać grupy klientów do których będzie skierowana oferta ubezpieczeniowa.

 • Broker – edukacja i pomoc dla klienta

Badanie klientów pod kątem wskaźników ESG stanie się automatycznym obowiązkiem brokerów ubezpieczeniowych. Dlatego pozyskanie wiedzy w tym obszarze oraz umiejętności zarządzania ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju to ważny punkt w obszarze doskonalenia zawodowego wszystkich brokerów.

Informacje będą dotyczyć danych za 2024r. a to oznacza, że mamy  trochę czasu na edukację.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Dowiesz się, jak wdrażać ideę zrównoważonego rozwoju, jakich błędów unikać, na czym się skupić w kolejnych krokach, jak realizować nowe obowiązki jako uczestnik łańcucha dostaw,
 • Poznasz rozwiązania, które warto wdrożyć w swojej organizacji,
 • Jak się nie narazić na ryzyko określenia swoich działań jako ekościema?
 • Inwestycja we własny rozwój, zdobycie praktycznych umiejętności oraz bycia liderem zrównoważonego rozwoju.

 

Szkolenie obejmuje  cztery bloki tematyczne ( 14 godzin). W jego ramach  sześciu wykładowców omówi najważniejsze zagadnienia wprowadzone dyrektywami UE i krajowymi przepisami – związane ze zrównoważonym rozwojem, rodzajami ryzyk w łańcuchu dostaw, raportowaniem wskaźników ESG oraz nowymi obowiązkami brokerów ubezpieczeniowych.

Prelegenci zaprezentują podejście do tematyki szkolenia nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

 

W szkoleniach bierzesz udział wtedy, kiedy masz czas. Korzystasz z materiałów wideo dostępnych w trybie „na żądanie”.

Na zapoznanie się z materiałem i zaliczenie testu masz 3 tygodnie od dnia aktywacji konta.

 

Programy poszczególnych bloków tematycznych

 1. Cele, podstawy i standardy zrównoważonego rozwoju: definicje , terminologia, wskaźniki, strategia.
 2. Praktyczne aspekty wdrażania procesów ESG i zarządzania ryzykiem. Ryzyko greenwashingu.
 3. Jak ESG wpływa na ubezpieczenia i jak ubezpieczenia wpisują się w ESG?
 4. Raportowanie niefinansowe. Rola brokera w łańcuchu dostaw. Rodzaj i zakres informacji wymaganych przez zakłady ubezpieczeń od swoich partnerów biznesowych.

 

 PRELEGENCI

 

 Dr Adam H. Pustelnik  jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Na rynku finansowym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Polska (ubezpieczyciel ryzyk przemysłowych).

W 2001 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dla majątkowego Commercial Union Polska (AVIVA), budując od zera dział ubezpieczeń indywidualnych, jako jego dyrektor.

Następnie zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzialnego za ubezpieczenia osobowe.

Później, jako Dyrektor Generalny zarządzał firmą Genworth Financial (General Electric) w Polsce, gdzie przez trzy i pół roku, budując firmę od podstaw osiągnął z zespołem pozycję jednego z liderów rynku bancassurance.

W latach 2008 – 2011 zarządzał ubezpieczeniowymi spółkami Signal Iduna w Polsce, na stanowisku Prezesa Zarządu.

W latach 2008 – 2012 blisko współpracował z Polska Izbą Ubezpieczeń, był wiceprzewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych.

W latach 2012 – 2023 był partnerem w firmie konsultingowej AhProfit.

W latach 2018 -2020 był wiceprezesem PWS Konstanta S.A. jednej z największych firm brokerskich w Polsce.

Od 2020 roku jest Dyrektorem Departamentu Ryzyka i Ubezpieczeń w największej polskiej firmie energetycznej PGE S.A.

W latach 2020-2023 był członkiem rady nadzorczej firmy PGE Dystrybucja S.A.

Od 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Asekuracja S.A. brokera wewnętrznego Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Posiada licencję brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

 

 

Dr Dagmara Wieczorek-Bartczak jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 1 lutego 2022 r. w ramach pełnionych obowiązków kieruje m.in.  pracami przygotowującymi Fundusz do roli organu przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeń.

Przez ponad 22 lata pracowała w Urzędzie KNF, gdzie w latach 2019-2021 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, pełniła również obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego i Emerytalnego. W latach 2009-2016 była także Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego. Pracowała również w firmie doradczej Ernst&Young Business Advisory.

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, posiada tytuł MBA, ukończyła studia doktoranckie i studia podyplomowe na SGH, te ostatnie z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

 

 

Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU

Autorka korporacyjnej strategii ESG Grupy PZU oraz raportów społecznych m.in. samorządów i organizacji kultury. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania społecznego biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy CSR biznesu z instytucjami kultury, działalności prewencyjnej oraz kampanii społecznych. W Grupie PZU odpowiada za zarządzanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z podmiotami Grupy PZU, organizacjami branżowymi i partnerami społecznymi w zakresie ESG, ochrony środowiska i wpływu na klimat oraz zrównoważonych finansów. Przewodnicząca Grupy ds. zrównoważonych finansów w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

 

Dr Marcin Kawiński – kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego.

Kierował zespołami badawczymi w projektach dotyczących rynków finansowych, w tym w szczególności rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń, systemów emerytalnych i finansów osobistych. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

Przez wiele lat uczestniczył w procesie legislacyjnym z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych, był również arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG). Obecnie jest  członkiem IRSG przy EIOPA. Twórca i trener programu dla certyfikowanych doradców finansowych w zakresie ubezpieczeń na życie i planowania emerytalnego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod auspicjami €uropean Financial Planning Association.

 

 

Prof. Mariusz Maciejczak jest ekonomistą. Wykształcenie zdobywał w Polsce (2018 habilitacja, 2004 – doktor, 2000 – mgr) i Holandii (1999 – licencjat); i uzupełniała ją licznymi krajowymi i międzynarodowymi stypendiami i stażami, w tym Borlaug Fellowship z Departamentu Stanu USA oraz Dekaban Senior Scholar Fellowship z UBC w Kanadzie. Od ponad 20 lat jest aktywnym pracownikiem naukowym. Brał udział w ponad 30 projektach badawczych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji branżowych, w tym 6 książek, które koncentrują się przede wszystkim na biogospodarce, agrobiznesie, ekonomice rolnictwa i zarządzaniu instytucjonalnym w Polsce, Europie i Azji Środkowej. Jest członkiem rad redakcyjnych i recenzentem czasopism naukowych. Obecnie jest profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dyrektorem Instytutu Ekonomii i Finansów tej uczelni.

 

 

 

Teresa Grabowska,  właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie

Manager z ponad 40 letnim doświadczeniem zawodowym w tym 20 letni staż na wysokich stanowiskach w instytucjach finansowych: banki, zakłady ubezpieczeń. W okresie 1998-2009 udział w zarządach zakładów ubezpieczeń z polskim i zagranicznym kapitałem. Kierowanie – z sukcesem- takimi projektami jak organizacja od podstaw czy fuzja firm ubezpieczeniowych. Od 2010r niezależny ekspert i właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowanej w doradztwie i szkoleniach dla zakładów i pośredników ubezpieczeniowych, biur rachunkowych, wspólnot mieszkaniowych i fundacji. Proponowany aktualnie zakres usług to doradztwo, audyty, dokumentacja, analizy ryzyka  oraz szkolenia z zakresu przepisów rozporządzenia RODO i nowych technologii, ochrona sygnalistów oraz współpraca dotycząca tematyki zrównoważonego rozwoju, wskaźników ESG i raportowania niefinansowego.

Współpraca  z wyższą uczelnią w zakresie studiów podyplomowych i publikowanie artykułów w prasie branżowej

 

Cena pakietu (cztery bloki kursu, rejestrowane zbiorczo):
Bezpłatny dla członków Stowarzyszenia
600 zł dla pozostałych osób

Cena pojedynczego bloku:
Bezpłatny dla członków Stowarzyszenia
200 zł dla pozostałych osób

 

Certyfikaty zaświadczające udział w poszczególnych blokach kursu są wystawiane w ciągu kilku dni od zaliczenia testu, kończącego dany segment kursu. Są to zaświadczenia w formie plików PDF opatrzonych podpisem cyfrowym przedstawiciela Stowarzyszenia. Linki do pobieranie certyfikatów udostępniane na stronach poszczególnych bloków (dostępne po zalogowaniu do danego bloku kursu).

 

Aby skorzystać z dostępu do omawianego cyklu szkoleń, należy posiadać aktywne konto na naszej platformie szkoleniowej. Osoby, które nie mają jeszcze takiego konta, powinny zarejestrować się. Prosimy wybrać jedną z opcji z podanego niżej schematu, by przejść do logowania, lub do rejestracji na platformie szkoleniowej.

 

Nie mam konta na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)
Mam konto na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)

Lista szkoleń cyklu „Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego i efektywnie raportować?” znajduje się w zakładce „Dostępne szkolenia”, obok innych, aktualnie oferowanych szkoleń online.

Poza listą tematów, składających się na cykl, znajdą państwo linki służące do rejestracji na poszczególne bloki, a także (umieszczony nad tabelką z listą tematów) link zatytułowany „Rejestracja zbiorcza”, dzięki któremu mogą Państwo wykupić dostęp do całego cyklu, z uwzględnieniem rabatu.